Intel(R) SDK for OpenCL - CPU Only Runtime Package 3.0.1.15216

Intel(R) SDK for OpenCL - CPU Only Runtime Package 3.0.1.15216

Intel Corporation – Shareware – Windows
ra khỏi 30 phiếu
4 Stars User Rating

Tổng quan

Intel(R) SDK for OpenCL - CPU Only Runtime Package là một Shareware phần mềm trong danh mục Màn hình nền được phát triển bởi Intel Corporation.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 14.954 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Intel(R) SDK for OpenCL - CPU Only Runtime Package là 3.0.1.15216, phát hành vào ngày 16/04/2014. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 19/07/2012. Phiên bản phổ biến nhất là 2.0.0.37149, được sử dụng bởi 78 % trong tất cả các cài đặt.

Intel(R) SDK for OpenCL - CPU Only Runtime Package đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của Intel(R) SDK for OpenCL - CPU Only Runtime Package đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Intel(R) SDK for OpenCL - CPU Only Runtime Package!

Cài đặt

người sử dụng 14.954 UpdateStar có Intel(R) SDK for OpenCL - CPU Only Runtime Package cài đặt tháng trước.
Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản